Tuntumad pokkerimängud

Texas Holdem

Mängus kasutatakse spetsiaalset nuppu („Button“), mis määrab mängijate järjekorda. Enne igat kätt, esimene mängija peale Buttonit peab panema väikese pimepanuse (Small Blind) ja teine mängija suure pimepanuse (Big Blind), mis on tavaliselt kahekordne väike pimepanus. Igale mängijale jagatakse kaks kinnist kaarti ning peale seda järgnevad panustamisringid.

Kokku on mängus neli panustamisringi, kus peale igat ringi avatakse lauale ühised kaardid. Kõigepealt avatakse kolm ühist kaarti (Flop), seejärel veel üks kaart (Turn) ning enne viimast panustamisringi avatakse lauda viimane ühine kaart (River).

Iga mängija saab kasutada ühte või kahte enda kaartidest koos lauas olevate kaartidega, et moodustada parim viie kaardi kombinatsioon.

Mängu jooksul on mängijal valida erinevate otsuste vahel ning valik, tihtipeale, sõltub eelnevate mängijate otsustest kuid ei tohi unustada, et teie otsus võib ka mõjutada teiste mängijate otsuseid. Igal mängijal on alati võimalik kaartidest loobuda (Fold) ning oodata järgmist kätt.

Kui keegi ei ole panustanud, on mängijal võimalik passida (Check - jääda mängu ilma panust tegemiseta) või panustada (Bet). Kui mängija teeb panuse, on järgnevatel isikutel võimalik kas kaartidest loobuda, maksta või tõsta. Maksmine (Call) tähendab, et mängija paneb panka panuse, mis on võrdne eelmise mängija panusega. Tõstmise korral (Raise) teeb mängija eelmisest suurema panust (reeglina, minimaalne tõstmine on kahekordne eelmisest).

Kui viimane panustamisring on lõppenud, avavad mängu jäänud mängijad enda kaardid ning panga, mis oli kogunenud kõikidest panustest mängu jooksul, võidab mängija, kellel on kõige tugevam viie kaardi kombinatsioon. Olukorras, kus mängijatel on samad kombinatsioonid, jagatakse pank nende vahel võrdselt.

Crazy Pineapple

Crazy Pineapple on väga sarnane Texasega kuid mängus on üks oluline vahe. Mängijatele jagatakse kolm kinnist kaarti, millest ühe peab iga mängija peale flop'i järgset panustamise ringi ära andma. Mängija käes ja lauale jagatavast viiest ühistest kaardist moodustatakse iga mängija jaoks suurim võimalik viie kaardi kombinatsioon. Muus osas on mäng täpselt analoogne Texas'ega.

Omaha

Omaha sarnaneb suures osas Texasele. Mängijatele jagatakse neli kinnist kaarti ja mängu jooksul avatakse lauale viis ühist kaarti. Mängijad saavad kasutada ainult kahte kaarti enda käest ja ainult kolme laualt võidukombinatsioonide moodustamiseks.

Omaha HI/LO

Omaha mängu põhimõte on sama, mis tavalisel Omahal kuid mängus on üks oluline erinevus. Omaha Hi/Lo mängus on kasutusel lisakombinatsioonid, millega saab pretendeerida võidule võrdselt tavaliste kombinatsioonidega. See tähendab, et kui ühel mängijal on parim Lo kombinatsioon ja teisel mängijal on parim Hi kombinatsioon, siis pank jagatakse võrdselt nende mängijate vahel. Lo kombinatsioon moodustatakse kaartidest A-8 ja nendel kombinatsioonides ei tohi olla paari. Juhul kui kahel või enamal mängijal on võrdne kombinatsioon, siis pank jagatakse nende mängijate vahel võrdselt.

Open Face Chinese Poker

Mängu eesmärk on koguda 2 viie kaardi ja üks 3 kaardi pokkeri kombinatsioon, mis asetsevad laual mängija poolt vaadatuna 5 + 5 + 3 nii et kõige tugevam kombinatsioon asub all, järgmine 5-kaardi kombinatsioon peab olema nõrgem ja ülemine 3-kaardi kombinatsioon peab olema kõige nõrgem.

Mängu alustuseks jagatakse igale mängijale 5 kaarti kinniselt ja seejärel peavad nad, alustades buttonist järgmisest mängijast, asetama need lauale avatult, nii nagu nad kombinatsioone koguma hakkavad.Seejärel saavad mängijad järgemööda 1 kaardi mille nad peavad paigutama lauale avatult vastava kombinatsiooni juurde, see jätkub nii kuni kõikidel mängijatel on laual avatuna 13 kaarti. Nüüd võrreldakse kombinatsioonide tugevusi alustades buttonist järgmisest mängijast.

Kui üks mängija võidab teist kõikides ridades, siis võidab ta 6 punkti.

Kui mängija võidab 2 rida ja kaotab ühe, siis ta võidab ühe punkti.

Kui mängija kombinatsioonid ei ole tugevuse järjekorras kaotab ta automaatselt 6 punkti kõikidele mängijatele kelle kombinatsioonid on korrektselt tugevuse järjekorras.

Lisaks on boonused:

 
Alumine käsi
Rida 2 punkti
Mast 4 punkti
Maja 6 punkti
Nelik 8 punkti
Mastirida 10 punkti
Royal 15 punkti
Keskmine käsi
Kolmik 2 punkti
Rida 4 punkti
Mast 8 punkti
Maja 12 punkti
Nelik 16 punkti
Mastirida 20 punkti
Royal 30 punkti
Ülemine käsi
66 1 punkt
77 2 punkti
88 3 punkti
99 4 punkti
1010 5 punkti
JJ 6 punkti
QQ 7 punkti
KK 8 punkti
AA 9 punkti
Iga kolmik 15 punkti

 

Deuce to Seven Triple Draw 

 Deuce to Seven Triple Draw (2-7 Triple Draw) on - sarnaselt Razz´ile - mäng, kus tasub paluda väikest ja viletsat  kaarti. 

Igale mängijale jagatakse 5 kaarti ja eesmärgiks on moodustada vastastest nõrgem viiekaardiline pokkerikäsi. Panustamisvoore on 4 ja kaardivahetusi 3. Pärast iga panustamisvooru (v.a. viimane voor) on mängijal võimalus vahetada enda käest 0-5 kaarti. Pärast viimast panustamisvooru avatakse kaardid ja kõige nõrgem viiekaardiline pokkerikäsi võidab panga.

Käte tugevusjärjekord:

2-7 Triple Draw`s läheb äss arvesse kõrgeima kaardina ja 2 madalaima kaardina. Ridasid ja maste arvestatakse kõrgete kätena. Nt. 65432 on väga halb käsi. Tegemist ei ole 6-ga algava madala käega (6-low), vaid reaga ja seega on ta nõrgem kui nt. AKQJ9. Samuti ei tohi käsi sisaldada paari. Nt. 54322 ei ole 5-ga algav käsi, vaid kahtede paar ja nõrgem igast mittepaardunud käest.

Parim võimalik käsi on 75432, mis ei moodusta masti. Seda kätt tähistatakse ingliskeelse terminiga "wheel". Teiseks parim käsi on 76432; kolmandaks parim käsi on 76532 jne.

Kuna ässad on kõrged, ei moodusta A2345 rida, vaid on parim ässa sisaldav käsi (nut ace). Parim 8-t sisaldav käsi on 85432; parim 9 on 95432 jne. AKQJ9 on kõige halvem paardumata käsi. 54322 on parim paardunud käsi. Kombinatsioonide tugevus on samuti tagurpidine - kolmik on halvem kui paar; rida omakorda halvem kui kolmik jne. Kõige halvem käsi on kuninglik mastirida (royal flush).

Jaotuse kulg

2-7 Triple Draw`d saab mängida kuni 6 inimest. Mängu struktuur on väga sarnane Holdem`ile. Enne kaartide jagamist asetab diileri vasakul käel (buttonist vasakul) istuv mängija panka väikse blind`i ja temast järgmine mängija suure blind`i. Igale mängijale jagatakse 5 kaarti, millele järgneb panustamisvoor. Mängijatel on võimalus valida kolme käigu vahel : maksmine (call), tõstmine (raise) või loobumine (fold).

Pärast panustamisvooru lõppu on kõigil mitteloobunud mängijatel võimalus kaarte vahetada. Mängijad peavad vahetamiseks mõeldud kaardid enda ette lauale panema. Alustatakse diileri vasakul käel istuvast mängijast; käiguvoor liigub edasi kellaosuti liikumise suunas. Vahetada võib 0-5 kaarti.

Kui kõik mängijad on otsuse teinud, jagab diiler neile järjekorras vahetuskaardid. Kui nt. esimene mängija vahetas 3 kaarti, teine 2 kaarti ja kolmas 1 kaardi, jagab diiler esimesele mängijale 3 kaarti ja võtab seejärel tema poolt maha visatud kaardid ära. Sama protseduur kordub ka teise mängijaga, kes saab 2 vahetuskaari ja kolmanda mängijaga, kes saab 1 vahetuskaardi.

Pärast kaardivahetust toimub teine panustamisvoor. Sellele järgneb uus kaardivahetus ja kolmas panustamisvoor. Seejärel vahetatakse viimast korda kaarte ja toimub viimane, neljas panustamisvoor.

Kui kaardid saavad otsa...

Vahel võib juhtuda, et pakist saavad kaardid otsa enne, kui kõik mängijad soovitud arvu kaarte ära vahetada on saanud. Sellisel juhul segatakse kõik mahavisatud kaardid uuesti ära ja mängijatele jagatakse puudujäänud kaardid uuestisegatud pakist.

Minnes tagasi eelneva näite juurde - diiler jagab esimesele mängijale 3 kaarti, teisele 2 kaarti, kui kogu pakk saab välja jagatud. Nüüd võtab diiler kõikides eelnevates voorudes mahavisatud kaardid + käesolevas voorus esimese ja teise mängija poolt mahavisatud kaardid ja segab need uueks pakiks.

Kolmas mängija saab enda vahetuskaardi uuestisegatud pakist.